Certificació d’Eficiència Energètica a Catalunya: Optimització i Sostenibilitat dels Edificis

Certificació d’Eficiència Energètica

En el context de la sostenibilitat i la millora energètica, la certificació d’eficiència energètica ha guanyat una gran importància en els últims anys. Aquest procés és important per garantir que les edificacions compleixin amb els estàndards energètics establerts per la normativa vigent. A Catalunya, la gestió d’aquesta certificació ho realitza l’Institut Català d’Energia (ICAEN), el qual serà l’entitat que emitieixi l’etiqueta popular d’aquest documents.

Aprofitarem per explorar els detalls d’aquest tràmit, proporcionant una guia clara i concisa per als propietaris i professionals de l’arquitectura.

 

Què és la Certificació d’Eficiència Energètica?

La certificació d’eficiència energètica és un procés mitjançant el qual es determina el consum energètic d’un edifici i se’l classifica segons aquesta eficiència. És obligatòria per a totes les edificacions existents que es vulguin vendre o llogar i per totes aquelles que siguin d’obra nova.

Proporciona informació valuosa per als compradors, ja que els permet conèixer el consum energètic estimat de l’immoble i planificar millor els seus costos futurs d’energia. Aquest certificat inclou informació objectiva sobre les característiques energètiques de l’habitatge, calculant el consum que cada edifici o habitatge té durant un any, en condicions normals de funcionament i ocupació.

En base a aquest càlcul, l’immoble es qualifica energèticament amb una lletra que va des de la A (edifici més eficient energèticament) fins a la G (edifici menys eficient).

 

La importància de la Certificació Energètica

La certificació d’eficiència energètica no només és un requisit legal, sinó que també té importants beneficis per als propietaris i els inquilins. A més de garantir una millor eficiència energètica i un menor consum d’energia, un edifici ben certificat pot tenir un valor de mercat més alt i ser més atractiu per als possibles compradors o llogaters.

A Catalunya, el certificat energètic conté informació sobre l’estalvi econòmic si s’apliquen mesures per reduir el consum energètic, així com recomanacions i millores per obtenir un comportament energètic més eficient, augmentar el confort de l’habitatge i reduir el consum energètic.

La certificació d’eficiència energètica dels edificis està regulada pel Reial Decret 390/2021. Aquesta normativa incorpora les indicacions de la Directiva (UE) 2018/844, que modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica dels edificis i la Directiva 2012/27/UE relativa a l’eficiència energètica.

La eficiència energètica dels edificis juga un paper cada vegada més important en la transició energètica cap a un nou model energètic net, renovable, distribuït i democràtic. A Catalunya, el 60% del parc d’habitatges és anterior a 1980, data en què l’aïllament tèrmic va començar a ser obligatori. La normativa ha anat ampliant els casos en què l’obtenció del certificat energètic esdevé obligatòria.

 

Per concloure, la certificació d’eficiència energètica és un procés fonamental per garantir la sostenibilitat i l’eficiència energètica dels edificis a Catalunya. Amb una comprensió clara d’aquest tràmit i l’ajuda d’un professional competent, els propietaris poden assegurar-se que els seus edificis compleixin amb els estàndards energètics requerits i contribueixin a la construcció d’un futur més sostenible.

 

Si necessiteu realitzar el tràmit del certificat d’eficiència energètica d’un immoble, us podeu posar en contacte amb CEBRIÀ Arquitectura, amb una gran experiència la sostenibilitat i la millora energètica dels edifici, el tràmit dels certificats i la seva gestió a l’ICAEN.