taller d'arquitectura

CEBRIÀ Arquitectura es un estudi jove que treballa en l’àmbit de l’arquitectura, l’urbanisme i el disseny, amb una mirada compromesa amb l’ecosistema i respectuós amb el patrimoni històric. L’estudi, dirigit per l’arquitecte Xavier Cebrià, especialitzat en l’àrea de la rehabilitació i l’estàndard Passivhaus, realitza l’activitat entre les ciutats de Lleida i Barcelona.

 

La forma en que treballem a l’estudi recorda a un taller d’artesania on els diferents projectes avancen entre les taules des del paper, les maquetes, els fotomuntatges, els collages… on es materialitzen les idees i les compartim amb l’equip i els clients per seguir-los manipulant, rallant, comprovant i evolucionant fins arribar al resultat desitjat.

 

 

Col·laborem amb un conjunt de professionals, pel desenvolupament dels projectes de gran i petita escala, produint unes sinergies entre l’equip, per obtenir la proposta més adequada en el seu entorn i la que millor s’adapta a les necessitats dels clients.

 

Pensem que a l’actualitat, toca intervenir sobre lo construït i treballar amb les preexistències amb respecte i fent una reinterpretació per dotar-lo de nous usos. Tenint en compte per cada projecte, l’empremta del lloc, per actuar en l’arquitectura amb sensibilitat i fer una correcta gestió de la construcció a nivell sostenible i energètic.

SERVEIS D’ARQUITECTURA

Junt amb els nostres col·laboradors, de diferents disciplines, fem un acompanyament al client, amb un servei proper i personal, en les diferents fases del projecte.

Des de l’estudi oferim i realitzem diferents serveis d’arquitectura relacionat amb edificis residencials unifamiliars i plurifamiliars, patrimoni històric, comerços o equipaments, centrant-nos amb la rehabilitació dels edificis i els seus espais interiors, junt amb els sistemes constructius eficients energèticament.

Passivhaus

Especialitzats en arquitectura passiva, construint edificis amb l’estandar Passivhaus, amb un consum energètic molt baix, aconseguint espais molt confortables i saludables.

OBRA NOVA

Dissenyem projectes d’obra nova, adaptant-nos a les vostres necessitats, desde les primeres idees, passant pel desenvolupament del projecte d’arquitectura, el disseny d’interiors i fent un seguiment de l’obra

REHABILITACIÓ, REFORMA I AMPLIACIÓ

Experts en la rehabilitació integral d’habitatges i edificis millorant l’eficiència energètica. Reformes interiors tenint cura de les preexistències amb valor històric, afectacions estructurals i ampliacions d’edificis .

DIRECCIÓ D'OBRA

Gestió global dels aspectes tècnics en la fase de construcció , coordinant els treballs de l’obra amb un control del temps, l’economia i les qualitats.

LLICENCIA D'ACTIVITATS

Gestionem les llicencies d’activitats junt amb el projecte tècnic per l‘apertura d’una nova activitat, col·laborant amb la certificadora, per complir amb les mesures que dicta l’administració.

CANVI D'ÚS

Elaborem el projecte de canvi d’us per adequar un local comercial a un habitatge, valorant les característiques de l’emplaçament i segons les vostres necessitats, dotant-lo d’uns espais optims aportant el màxim confort.

INFORMES I CERTIFICATS

Realitzem la redacció d’informes tècnics, ITE d’edificis, certificats d’eficiència energètica i cèdules d’habitabilitat.

ESTUDI DE VIABILITAT, AVANTPROJECTE

Realitzem estudis particulars i personalitzats per donar les solucions pertinents en una intervenció arquitectònica. Desenvolupem avantprojectes per una primera aproximació de les vostres idees.

ASSESORAMENT I SERVEIS A COMUNITATS

Assessorament personalitzat per resoldre dubtes tècnics i constructius. Servei a comunitats per ajudar a resoldre deficiències i patologies problemàtiques en edificis plurifamiliars.