PASSIVHAUS

CEBRIÀ Arquitectura és un estudi d’arquitectura amb seu a Barcelona i Lleida, especialitzats en la construcció d’habitatges passius i sostenibles, amb eficiència energètica per aconseguir uns espais confortables i saludables. A més, des del 2020 som dissenyadors Passivhaus, certificats per la International Passive House Association (iPHA).

L’estàndard Passivhaus, originari d’Alemanya, té l’objectiu de construir edificis amb una alta eficiència energètica, que compta amb més de 30 anys d’experiència amb resultats monitorats i contrastats. L’objectiu principal de l’estàndard Passivhaus és aconseguir la mínima demanda energètica possible al mateix temps que s’assegura un alt confort a l’interior de la teva llar.

Aquest estàndard està alineat amb la lluita contra el canvi climàtic a través de la dràstica reducció en els consums energètics en fase d’ús del parc d’habitatges, tant en obra nova com en rehabilitació.

 

Els avantatges de construir el teu habitatge amb l’estàndard Passivhaus es basa principalment amb sis conceptes bàsics:

diseñador

⬇️ quins són els principis deL PASSIVHAUS ⬇️

1. DISSENY BIOCLIMÀTIC

Cada projecte és únic i des de l’inici treballem amb conceptes bioclimàtics per obtenir els millors resultats en el disseny del vostre habitatge, tenint en compte factors com la orientació, la ventilació natural, la compacitat de l’edifici, la protecció solar i la inèrcia tèrmica.

2. AÏLLAMENT TÈRMIC

L’aïllament tèrmic ens ajuda a protegir l’interior de l’edifici del clima exterior. Un habitatge ben aïllat comporta un estalvi energètic a l’hora de climatitzar els espais interiors i al mateix temps ajuda a augmentar el confort i la qualitat interior de la seva llar.

3. VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR DE CALOR

El sistema de ventilació controlada que instal·lem, farà que la teva llar disposi d’una constant renovació de l’aire de l’interior de totes les estances, garantint la seva qualitat i eliminant mitjançant filtres, totes les partícules no desitjades que puguin haver a l’interior o l’exterior.

4. HERMETICITAT AL PAS DE L’AIRE

L’estanqueïtat de l’habitatge és un dels punts més importants per a garantir el confort tèrmic de l’interior i evitar l’entrada de corrents d’aire. L’envolupant de l’habitatge (façanes, coberta i el contacte amb el terreny) ha de ser el més estanc possible per evitar les filtracions d’aire no desitjades.

5. ABSÈNCIA DE PONTS TÈRMICS​

Els ponts tèrmics són aquelles parts de la construcció d’un habitatge on es realitzen pèrdues tèrmiques a causa d’una uniformitat del tancaments i dels seus materials, facilitant així l’entrada de fred a l’hivern i de la calor a l’estiu. Tenint cura al disseny i construcció del seu habitatge evitarem la existència de ponts tèrmics.

6. FUSTERIES D’ALTES PRESTACIONS​

Les fusteries de l’habitatge (portes i finestres) han de ser dissenyades estratègicament des del projecte arquitectònic, a més de posseir altes prestacions tècniques, com la inclusió de triples vidres i cambres amb gasos baix emissius, així com marcs i perfils aïllants.

VOLEU SABER-NE MÉS?

Si esteu interessats en construir un habitatge o rehabilitar un existent amb una alta eficiència energètica i uns espais saludables amb un gran confort en el seu interior, estarem encantats d’ajudar-vos i poder assessorar-vos en el vostre projecte