Degut a unes deficiències de la ITE, es decideix replantejar aquests problemes a la comunitat de veïns per donar-los-hi una solució i a més ajudar al conjunt d’habitatges a reduir el consum energètic. L’actuació principal es centra en protegir tèrmicament tota l’envolvent de l’edifici (façana, mitgera i coberta) per ajudar a que tingui menys pèrdues energètiques. A més es solucionen problemàtiques d’humitats per capil·laritat i s’actualitzen instal·lacions d’origen.

 

LOCALITZACIÓ BARCELONA

SUPERFÍCIE. 780m²

ANY. 2023

AUTORS. Xavier Cebrià i Emilia Aragón

 

Si vols més informació, no dubtis en contactar amb nosaltres.